Dostawy

Zamówione produkty w postaci drukowanej dostarczamy za pomocą poczty kurierskiej w terminie wskazanym przy wskazanym produkcie. W przypadku, gdy zamówiony produkt powiązany jest z przygotowaniem projektu graficznego, termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia następnego po terminie akceptacji projektu graficznego. 

Zakupione projekty graficzne dostarczane są pocztą elektroniczną bądź - w przypadku plików o dużej wadze - za pomocą portalu wetransfer.com w przeciągu 24 godzin od daty akceptacji projektu.

Koszt wysyłki produktu wliczony jest w koszt projektu.